Jaarvergadering donderdag 5 april

Maandag, 5 maart 2018

De jaarvergadering van HSV HAAKSBERGEN wordt gehouden op donderdag 5 april om 19.30 uur.

Aan de leden van H.S.V. HAAKSBERGEN.

Hierbij nodigen we u uit, voor het bijwonen van de jaarvergadering, op donderdag
5 april 2018, in café restaurant DE OUDE MOLEN, Fazantstraat 35, 7481 BG Haaksbergen.
Tel. 053-5721474
Aanvang; 19.30 uur.

Agenda

1. Opening door gastvoorzitter dhr. B. Meijer (voorzitter Rayon 1) en vaststellen agenda.
2. Notulen vorige jaarvergadering 24-11-2016. Zie website: www.hsvhaaksbergen.nl
3. Mededelingen vanuit bestuur, o.a. planning volgende jaarvergadering.
4. Rondvraag.
Deze kunnen tot 2 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk worden ingediend via
website: www.hsvhaaksbergen.nl of worden ingeleverd bij een bestuurslid.
5. Bestuursverkiezing.
Afgetreden zijn de heren G. Sloot, J. Heemink en R. Roetenberg. Allen stellen zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor dhr. H. de Marie te benoemen tot voorzitter. De overige vrijgekomen bestuurstaken zijn verdeeld onder de zittende bestuursleden.
Voor het stellen van een tegenkandidaat, zie de statuten art. 11
6. Pauze.
7. Verslag penningmeester.
8. Verslag kascommissie.
De heren Galgenbeld en Gerhards (reserve) hebben tussentijds bedankt als
kascommissielid. Dhr. J. Ten Voorde en accountant dhr. M. Teutelink van KRS-Adviseurs te Haaksbergen doen verslag.
9. Verkiezing kascommissielid.
Zittend kascommissielid is dhr. J. ten Voorde.
10. Begroting 2018.
11. Contributie voor het jaar 2019.
Het bestuur heeft besloten de contributie voor 2019 niet aan te passen.
Vispas 18 jaar en ouderpeildatum 1-1-2018€ 33,00.
Vispas14 tot 18 jaar peildatum 1-1-2018€ 22,00.
Jeugdvispas tot 14 jaarpeildatum 1-1-2018 € 12,00.
Jeugdvergunningtot 14 jaar voor vijvers in beheer van H.S.V. Haaksbergen Gratis.
2de Vispas€ 15,00.
12. Betaling contributie.
De automatische incasso voor 2019 gaat via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.
13. Vaststelling data, tijden, plaatsen en prijzen hengelwedstrijden 2018.
De lijst met definitieve data, tijden en wedstrijdplaatsen zijn vermeld op de website www.hsvhaaksbergen.nl
14. Prijsuitreiking seizoen 2017.
Bij afwezigheid op de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de eventuele prijs niet toegekend, maar door geschoven.
16. Verloting.
Voor deze verloting zult u, bij binnenkomst, een gratis lot ontvangen.
17. Sluiting.


Betaling contributie.
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven geldt, dat de verschuldigde contributie automatisch door Sportvisserij Nederland wordt afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen van SVN een rekening.
Voor onjuistheden, verhuizing en informatie, neem contact op met de helpdesk van SVN 0900-2025358 of ledenadministratie@vispas.nl

Wedstrijden.
Als u wilt deelnemen aan wedstrijden, dan kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissies.
U kunt uw gegevens ook doorgeven middels de website. www.hsvhaaksbergen.nl onder wedstrijden senioren. Ook kunt u zich hier opgeven voor deelname aan de (selectie)wedstrijden voor het korps/individueel.

An unsere Deutsche Mitglieder
In 2018 waren Sie Mitglied vom H.S.V. Haaksbergen.
Sie bekommen fur ihre Mitgliedschaft 2019 von Sportvisserij Nederland eine Rechnung, die Sie rechtzeitig bezahlen müssen. Einzel heiten sind angegeben. Für weitere Information sehe website. www.hsvhaaksbergen.nl
Bekommen sie eine neue Wohnadresse, bitte melden an: ledenadministratie@vispas.nl

N.B. Voor actuele en verdere informatie zie website. www.hsvhaaksbergen.nl

Het bestuur.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies