Aan de leden van H.S.V. HAAKSBERGEN.

Dinsdag, 11 oktober 2022

Hierbij nodigen we u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 03 november 2022, in Zalencentrum het Bakkerhuis, Molenstraat 71 - 73, 7481 GL Haaksbergen.

Hierbij nodigen we u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag
03 november 2022, in Zalencentrum het Bakkerhuis, Molenstraat 71 - 73, 7481 GL Haaksbergen.
Tel. 053-5721512
Aanvang; 19.30 uur.
Agenda
01 Opening door de voorzitter en vaststellen agenda.
02.Notulen vorige jaarvergadering 07-10-2021. Zie website: www.hsvhaaksbergen.nl
03.Mededelingen vanuit het bestuur.
04.Rondvraag.
05.Bestuurverkiezing.
Koen Hulshoff en Willy Blom zijn aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen
dit tot een week voor de jaarvergadering kenbaar maken.
06.Pauze.
07.Verslag penningmeester en begroting 2023.
08.Verslag kascommissie.
Kascommissielid dhr.G.ter Horst en J.Brehen
09. Verkiezing kascommissielid.
Kascommissielid dhr,G ter Horst is aftredend, dhr. J.Brehen blijft commissielid en
J.Molendijk schuift door. De reserve wordt gekozen door de leden.

10. Contributie voor het jaar 2023:
Vispas 18 jaar en ouderpeildatum 1-1-2023€ 35,50.
Vispas14 tot 18 jaar peildatum 1-1-2023€ 24,50.
Jeugdvispas tot 14 jaarpeildatum 1-1-2023 € 12,00.
Jeugdvergunningtot 14 jaar voor vijvers in beheer van H.S.V. Haaksbergen gratis.
2de Vispas € 17,50.
11. Betaling contributie.
De automatische incasso voor 2023 gaat via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.
12. Vaststelling wedstrijddata 2023, tijden, plaatsen en uitreiking prijzen
hengelwedstrijden 2021 en 2022.
De lijst met data, tijden, wedstrijdplaatsen en reglementen zijn vermeld op de website:
www.hsvhaaksbergen.nl
Bij afwezigheid op de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de prijs niet
toegekend, maar doorgeschoven.
13. Verloting.
Voor deze verloting zult u, bij binnenkomst, een gratis lot ontvangen.
14. Sluiting.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies