Vacature twee federatieve wedstrijdcoaches

Maandag, 19 maart 2018

Twee federatieve wedstrijdcoaches
“Elke visser heeft het vissen van een ander geleerd. Zo kan een kleindochter met haar opa gaan sportvissen aan het kanaal of een vader neemt zijn zoon mee op de boot. Ieder talent heeft dus een zogeheten mentor. Wanneer een talent eenmaal de weg naar de waterkant gevonden heeft, wil dit niet zeggen dat de begeleidingstaak is volbracht. Sportvisserij Nederland wil dat de rol van de vader of opa wordt aangevuld of overgenomen door een wedstrijdbegeleider binnen de hengelsportvereniging en later door een wedstrijdcoach van de federatie."Functieprofiel
Een wedstrijdbegeleider heeft als doel om wedstrijdvissers binnen de vereniging te stimuleren, trainen en coachen. Deze taak wordt overgenomen door de wedstrijdcoach wanneer een talent in aanmerking komt om regionaal te gaan vissen. Een federatieve wedstrijdcoach heeft als doel om talent in de regio in kaart brengen. Hij begeleidt deze talenten richting het nationaal wedstrijdvissen. Het talent komt zo trapsgewijs in beeld bij de bondscoaches en ontwikkelt zich tot senior wedstrijdvisser.

De federatieve wedstrijdcoach heeft een trekkersrol binnen de regio op het gebied van talentherkenning en –ontwikkeling. Hij/zij is het gezicht en aanspreekpunt voor wedstrijdvissers, met name jeugd en de schakel tussen talent op lokaal niveau en de landelijke bondscoaches. De federatieve wedstrijdcoach vormt het vangnet voor talent in de regio. Hij/zij leidt ze op tot wedstrijdvisser.

Wat moet hij/zij doen?
-De federatief wedstrijdcoach scout en begeleidt de federatieve jeugdteams. Zowel op vistechnisch als organisatorisch niveau.
-De federatief wedstrijdcoach managet en organiseert jeugdwedstrijdactiviteiten binnen de eigen provincie van begin tot eind. Denk hierbij bijvoorbeeld aan planning, uitvoering, budget en materiaal.
-De federatief wedstrijdcoach draagt zorg voor de communicatie rondom deze activiteiten. De talenten (in de dop) moeten de activiteiten kunnen vinden.
-De federatief wedstrijdcoach heeft de educatieve en vistechnische kwaliteiten om talenten te trainen en op te leiden tot wedstrijdvisser.
-De federatief wedstrijdcoach werkt samen met de landelijke bondscoaches en eventuele begeleiders bij de hengelsportvereniging. Hij/zij is de spin in het web.


Wat wordt er gevraagd?
-VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen overleggen.
-Affiniteit met zowel kinderen als ouders.
-Beschikken over voldoende basiskennis en –kunde over wedstrijdvissen.
-Sterk ontwikkeld organisatorisch vermogen.
-Kan van een afstand, met een neutrale blik, talent beoordelen.
-Goed ontwikkelde educatieve vaardigheden. Kan aansluiten bij de belevingswereld van jeugd en dit zodoende ook overbrengen.
-Benaderbaar en proactief: werkt zelfstandig met eventuele ondersteuning van Sportvisserij Nederland en de federatie waarin hij/zij werkzaam is.
-Is vernieuwend, houdt de actuele trends binnen de wedstrijdvisserij bij.
-Heeft géén commercieel belang binnen de hengelsport.
-Pre: heeft een netwerk binnen de (federatieve) hengelsport.


Doelen
De volgende doelen moet de wedstrijdcoach binnen de duur van zijn/haar contract gerealiseerd hebben:
-Vier bijeenkomsten met alle federatieve wedstrijdcoaches bijwonen op het hoofdkantoor van Sportvisserij Nederland te Bilthoven. Hier worden de voortgang, planning en andere voorkomende werkzaamheden besproken en wordt uniformiteit gewaarborgd.
-Minimaal twee open clinics (een theorieles en een praktijkles) voor jeugd organiseren en uitvoeren.
-Minimaal één open (laagdrempelige) jeugdwedstrijd organiseren in het gebied waarin de wedstrijdcoach werkzaam is.
-Minimaal één federatief team (NTC Dames en U20) per werkgebied samenstellen, waarbij de wedstrijdcoach verantwoordelijk is voor het scouten, formeren van het team, trainen, organisatie rondom de wedstrijden en het coachen tijdens de wedstrijden.
-Ondersteuning bieden aan de federatie bij het organiseren en uitvoeren van de federatieve wedstrijdkalender waar nodig.
-Maandelijks de voortgang rapporteren aan de contactpersonen van de wedstrijdcoach binnen Sportvisserij Nederland en de federatie waarin hij/zij werkzaam is.


Sollicitatieprocedure
Binnen het werkgebied van Sportvisserij Oost-Nederland is ruimte voor 2 wedstrijdcoaches. Uit de binnengekomen sollicitaties zullen 6 kandidaten worden gekozen en voorgedragen aan Sportvisserij Nederland, waar uiteindelijk de laatste sollicitatieronde plaatsvindt.
Sollicitaties kunnen worden gericht aan wedstrijden@sportvisserijoostnederland.nl
Voor vragen kunt u contact opnemen met onze wedstrijdleider, de heer M. Klein, 06-53770378.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies