Agenda Jaarvergadering

Dinsdag, 8 januari 2019

Leden van H.S.V. HAAKSBERGEN. Hierbij nodigen we u uit, voor het bijwonen van de jaarvergadering, op donderdag 7 februari 2019, in caférest. DE OUDE MOLEN, Fazantstraat 35, 7481 BG Haaksbergen. Tel. 053-5721474 Aanvang; 19.30 uur.

Agenda

1. Opening door voorzitter en vaststellen agenda.
2. Notulen vorige jaarvergadering 05-04-2018. Zie website: www.hsvhaaksbergen.nl
3. Mededelingen vanuit bestuur.
4. Rondvraag.
Deze kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk worden ingediend via website: www.hsvhaaksbergen.nl of uiterlijk 2 dagen voor de vergadering worden ingeleverd bij een bestuurslid.
5. Bestuursverkiezing.
Afgetreden zijn de heren W. Blom, en H. Voerman. Beiden stellen zich niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor dhr. J. Wetzelaer te benoemen tot secretaris. De overige vrijgekomen bestuurstaken zijn voorlopig verdeeld onder de zittende bestuursleden.
Voor het stellen van een tegenkandidaat, zie de statuten art. 11
6. Pauze.
7. Verslag penningmeester.
8. Verslag kascommissie.
Dhr. J. ten Voorde doet mede namens accountant dhr. M. Teutelink van KRS-Adviseurs te Haaksbergen verslag.
9. Verkiezing kascommissielid.
Kascommissielid dhr. J. ten Voorde is aftredend. Reserve is dhr. R. Brehen.
10. Begroting 2018.
11. Contributie voor het jaar 2019:
Vispas 18 jaar en ouderpeildatum 1-1-2019€ 35,50.
Vispas14 tot 18 jaar peildatum 1-1-2019€ 24,50.
Jeugdvispas tot 14 jaarpeildatum 1-1-2019 € 12,00.
Jeugdvergunningtot 14 jaar voor vijvers in beheer van H.S.V. Haaksbergen Gratis.
2de Vispas € 17,50.
Contributie voor het jaar 2020: ter bespreking jaarvergadering.
12. Betaling contributie.
De automatische incasso voor 2019 gaat via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.
13. Vaststelling data 2019, tijden, plaatsen en uitreiking prijzen hengelwedstrijden 2018.
De lijst met data, tijden, wedstrijdplaatsen en reglementen zijn vermeld op de website:
www.hsvhaaksbergen.nl
Bij afwezigheid op de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de eventuele prijs niet
toegekend, maar door geschoven.
14. Verloting.
Voor deze verloting zult u, bij binnenkomst, een gratis lot ontvangen.
15. Sluiting.


Betaling contributie.
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven geldt, dat de verschuldigde contributie automatisch door Sportvisserij Nederland wordt afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen van SVN een rekening.
Voor onjuistheden, verhuizing en informatie, neem contact op met de helpdesk van SVN 0900-2025358 of ledenadministratie@vispas.nl

Wedstrijden.
Als u wilt deelnemen aan wedstrijden, dan kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissies.
U kunt uw gegevens ook doorgeven middels de website. www.hsvhaaksbergen.nl onder wedstrijden senioren. Ook kunt u zich hier opgeven voor deelname aan de (selectie)wedstrijden voor het korps/individueel.

An unsere Deutsche Mitglieder
In 2018 waren Sie Mitglied vom H.S.V. Haaksbergen.
Sie bekommen fur ihre Mitgliedschaft 2019 von Sportvisserij Nederland eine Rechnung, die Sie rechtzeitig bezahlen müssen. Einzel heiten sind angegeben. Für weitere Information sehe website. www.hsvhaaksbergen.nl
Bekommen sie eine neue Wohnadresse, bitte melden an: ledenadministratie@vispas.nl

N.B. Voor actuele en verdere informatie zie website. www.hsvhaaksbergen.nl

Het bestuur.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies