Jaarvergadering HSV Haaksbergen 7-2-2019

Maandag, 11 februari 2019

Om 19.30 uur opende Henk de Marie, voorzitter van de hengelsportvereniging (hsv) Haaksbergen de 70e jaarvergadering van de vereniging.

Voor de pauze deelde hij o.a. mee in het afgelopen najaar een gesprek gehad te hebben met de nieuwe wethouder, die o.a. de sport in haar portefeuille heeft. Gevraagd is of de gemeente in het voorjaar extra aandacht te willen besteden aan het openbaar groen langs de visvijvers. De visplekken zijn vooral lastig te bereiken door de senioren en degenen die slecht ter been zijn. Ook werd aandacht gevraagd voor de parkeerproblemen rondom de vijvers. De wethouder heeft toegezegd dit te gaan bespreken.
Doordat twee bestuursleden niet herkiesbaar waren i.v.m. privé redenen, was de vereniging op zoek gegaan naar een andere secretaris. De voorzitter kon meedelen, dat zich iemand gemeld heeft, die een aantal keer op bestuursvergadering meegedraaid heeft. Hij droeg namens het bestuur de heer Jos Wetzelaer voor als secretaris. De leden stemden van harte in het dit voorstel, zodat Jos benoemd werd als secretaris van de vereniging.
Na de pauze kreeg de penningmeester het woord. Hij gaf een overzicht van het afgelopen boekjaar. Daarna kreeg de kascommissie het woord en die verleende het bestuur decharge voor dat boekjaar. Twee leden meldden zich aan als kascontrole commissielid en tevens meldde zich een reservelid.
De begroting en het voorstel voor de contributie werden vervolgens besproken en aangenomen. De contributie voor leden tot 14 jaar is gratis in het water van de HSV; een jeugdvispas bedraagt tot 14 jaar € 12,00 per jaar, voor 14 tot 18 jaar € 24,50 en voor de ouderen € 35,50 per jaar.
Hierna volgde de prijsuitreiking van het afgelopen seizoen en na de gebruikelijke verloting, waarvoor ieder lid bij binnenkomst een gratis lot had gekregen, sloot de voorzitter rond 20.45 uur de vergadering.
Na de vergadering was het nog een gezellig samenzijn en werden o.a. tips en “sterke verhalen” onderling uitgewisseld.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies