Agenda Jaarvergadering

Maandag, 23 december 2019

Hierbij nodigen we u uit, voor het bijwonen van de jaarvergadering, op donderdag 6 februari 2020, in caférest. DE OUDE MOLEN, Fazantstraat 35, 7481 BG Haaksbergen. Tel. 053-5721474 Aanvang 19.30 uur.

Aan de leden van H.S.V. HAAKSBERGEN.

Hierbij nodigen we u uit, voor het bijwonen van de jaarvergadering, op donderdag
06 februari 2020, in caférest. DE OUDE MOLEN, Fazantstraat 35, 7481 BG Haaksbergen.
Tel. 053-5721474
Aanvang: 19.30 uur.

Agenda

01.Opening door voorzitter en vaststellen agenda.
02.Notulen vorige jaarvergadering 07-02-2019. Zie website: www.hsvhaaksbergen.nl
03. Mededelingen vanuit het bestuur.
04. Rondvraag.
Deze kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk worden ingediend via website: www.hsvhaaksbergen.nl of uiterlijk 2 dagen voor de vergadering worden ingeleverd bij een bestuurslid.
05. Pauze.
06. Verslag penningmeester.
07. Verslag kascommissie.
Dhr.R. Brehen en R Roetenberg doen verslag.
08. Verkiezing kascommissielid. Kascommissielid dhr.R.Brehen is aftredend en dhr,R.Roetenberg, Reserve is dhr.G.ter Horst.
09. Begroting 2020.
Zie agendapunt 06.
10. Contributie voor het jaar 2021:
Vispas 18 jaar en ouderpeildatum 1-1-2020€ 35,50.
Vispas14 tot 18 jaar peildatum 1-1-2020€ 24,50.
Jeugdvispas tot 14 jaarpeildatum 1-1-2020 € 12,00.
Jeugdvergunningtot 14 jaar voor vijvers in beheer van H.S.V. Haaksbergen Gratis.
2de Vispas € 17,50.
Contributie voor het jaar 2021: ter bespreking jaarvergadering.
11. Betaling contributie.
De automatische incasso voor 2021 gaat via het servicebureau van SVN. Deze verzorgt ook de verzending van de Vispassen e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso, er € 5,00 administratiekosten worden berekend.
12. Vaststelling data 2020, tijden, plaatsen en uitreiking prijzen hengelwedstrijden 2019.
De lijst met data, tijden, wedstrijdplaatsen en reglementen zijn vermeld op de website:
www.hsvhaaksbergen.nl
Bij afwezigheid op de jaarvergadering, zonder kennisgeving, wordt de eventuele prijs niet
toegekend, maar door geschoven.
13. Verloting.
Voor deze verloting zult u, bij binnenkomst, een gratis lot ontvangen.
14. Sluiting.


Betaling contributie.
Voor leden die een machtiging hebben afgegeven geldt, dat de verschuldigde contributie automatisch door Sportvisserij Nederland wordt afgeschreven.
Leden die geen machtiging hebben afgegeven, ontvangen van SVN een rekening.
Voor onjuistheden, verhuizing en informatie, neem contact op met de helpdesk van SVN 0900-2025358 of ledenadministratie@vispas.nl

Wedstrijden.
Als u wilt deelnemen aan wedstrijden, dan kunt u zich aanmelden bij de wedstrijdcommissies.
U kunt uw gegevens ook doorgeven middels de website. www.hsvhaaksbergen.nl onder wedstrijden senioren. Ook kunt u zich hier opgeven voor deelname aan de (selectie)wedstrijden voor het korps/individueel.

N.B. Voor actuele en verdere informatie zie website. www.hsvhaaksbergen.nl


Het bestuur.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies