Aan de leden van H.S.V. HAAKSBERGEN.

Woensdag, 29 september 2021

QR APP of een recente negatieve testuitslag verplicht!!!

Hierbij nodigen we u uit, voor het bijwonen van de jaarvergadering op donderdag 07 oktober 2021 in Zalencentrum het Bakkershuis, Molenstraat 71 - 73, 7481 GL Haaksbergen. Tel. 053-5721512 Aanvang: 19.30 uur.

Agenda
01. Opening door (interim) voorzitter en vaststellen agenda.
02. Notulen vorige jaarvergadering 06-02-2020. Zie website: www.hsvhaaksbergen.nl
03. Mededelingen vanuit het bestuur.
04. Rondvraag.
Deze kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor de jaarvergadering schriftelijk worden ingediend
via website: www.hsvhaaksbergen.nl of worden ingeleverd bij een bestuurslid.
05. Bestuursverkiezing.
Het bestuur draagt Willy Blom voor als nieuwe voorzitter.
De penningmeester Bas Oesterholt is aftredend en herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen
dit tot een week voor de jaarvergadering kenbaar maken.
06. Pauze.
07. Verslag penningmeester en begroting 2021.
08. Verslag kascommissie.
Kascommissielid dhr.R.Roetenberg doet verslag.
09. Verkiezing kascommissielid.
R. Roetenberg is aftredend en de heren G. ter Horst en reservelid J. Brehen schuiven door.
10. Contributie voor het jaar 2021:
Vispas 18 jaar en ouderpeildatum 1-1-2021€ 35,50.
Vispas14 tot 18 jaar peildatum 1-1-2021€ 24,50.
Jeugdvispas tot 14 jaarpeildatum 1-1-2021 € 12,00.
Jeugdvergunningtot 14 jaar voor vijvers in beheer van H.S.V. Haaksbergen gratis.
2de Vispas € 17,50.
11. Betaling contributie.
De automatische incasso voor 2021 gaat via het servicebureau van SVN. Deze verzorgd ook de verzending van de Vispassen
e.d. Dat betekent voor personen die niet wensen over te gaan tot automatische incasso er € 5,00 administratiekosten worden
berekend.
12. Vaststelling wedstrijddata 2021, en uitreiking prijzen hengelwedstrijden 2020.
De lijst met data, tijden, wedstrijdplaatsen en reglementen zijn vermeld op de website: www.hsvhaaksbergen.nl
Prijzen worden alleen uitgereikt op de jaarvergadering. Zonder kennisgeving van
afwezigheid wordt de eventuele prijs niet toegekend maar doorgeschoven.
13. Verloting.
Voor deze verloting zult u bij binnenkomst een gratis lot ontvangen.
14. Sluiting.

Onder punt 03 mededelingen wordt behandeld:
Werving nieuwe vrijwilligers.
Water en visstandbeheer Peter Postema.

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies